Chia sẻ hành trình của bạn ngay !

Thời gian nhận bài: 2/12/2019 - 15/12/2019

Cơ cấu giải thưởng

Thông tin và thể lệ

1. THỜI GIAN DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH:  2/12/2019 – 27/12/2019 và được chia ra thành hai giai đoạn.

  1. Giai đoạn 1 : Video xuất sắc nhất do BTC bình chọn.

  2. Giai đoạn 2 : Video được yêu thích nhất do cộng đồng mạng bình chọn.

timeline

Experience Lab

Đơn vị tổ chức

Nhà tài trợ Premium

Nhà tài trợ Standard